รูปของข้าพเจ้า


ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้าชมเว็บบล็อก

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า

ชื่อนางสาว จารุวรรณ บุญเททิน
ชื่อเล่น มี่
วันเกิด วันศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2528
มีพี่น้อง 4 คน พี่ชาย 1 คน พี่สาว 2 คน และก็ตัวเอง
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 45 หมู่ 4 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ. สกลนคร 47120
ประวัติการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจบจาก โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจบจาก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ. สกลนคร
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วิชาเอก นิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 484401052
อนาคต ตำรวจหญิง นิติกร อัยการ
คติประจำใจ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
สถานที่ฝึกงาน สำนักงาน ป.ป.ส.
เลขที่ 5 ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ระยะเวลาการฝึกงาน วันที่ 3 พศจิกายน 2551- วันที่ 31 มกราคม 2552วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

กล่องแสดงความคิดเห็น